Радиатори при наличие на подово отопление, трябват ли ни и ако да – какви?