Публикувано на

Как да избера подходящ контролер с нагревател?

Сравнителна таблица за разликите в характеристиките на контролерите

SIMREG 3REG 2MEGMOAMOA IRMOA BLUEDRYTDYKTX 1KTX 2KTX 3KTX 4KTX 4 BLUEONEDT-IRTT-IR
Регулируем параметър/настройкатемп.
на радиатора
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора/темп. на помещението [1], [2]
темп.
на радиатора/темп. на помещението
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора
регулиране
на изходната мощност
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора/темп. на помещението [1], [2]
темп.
на радиатора/темп. на помещението
темп.
на радиатора/темп. на помещението [1], [2]
темп. на помещението
Обхват на работните настройки / брой
настройки
65° C/150-65° C/265° C/130-60° C/530-65° C/530-65° C/515-30°
C/5 [4]
30-60° C/5 [4]
48° C (42-60)40-60° C/350-100%/2 [3]30-60° C/530-60° C/3030-60° C/515-30°
C/5 [4]
30-60° C/5 [4]
45-60°  C/25-30°  C10-30°  C
Симетричен корпус – монтаж от лявата
или дясната страна
[6]
ОкабеляванеP/RP/W/UT/RP/W/UP/W/UP/W/UP/W/UP/W/UP/W/UP/W/U/SP/W/U/SP/W/U/SP/W/U/SP/W/U/SP/W/U
Клас на защита на устройствотоClass IClass IClass IClass IClass IClass IClass IClass IClass IClass IClass IClass IClass IClass IClass IClass III
Защита на корпуса (IP)IP67IPx5IPx5IPx4IPx5IPx5IPx5IPx5IPx5IPx4IPx5 [7]IPx5 [7]IPx5 [7]IPx5IPx5IP30
Система Terma Split
Електронен сензор за температура
Налични мощности100-1500 W120-1200 W120-1200 W120-1200 W120-1200 W120-1200 W120-1200 W120-1200 W120-1200 W120-1000 W120-1000 W120-1000 W120-1000 W120-1000 W120-1000 W
Таймер / брой настройки на таймера2h/12h/14h/485h/53h/52h/14h/84h/44h/482h/14h/164h/8
24-часов таймер[1][5][1][2]
Седмичен таймер[2][2][2]
Технология на безжична комуникационнаIRBluetoothIRBluetoothIRIRIR
Защита от работа в сух радиатор
Брояч на действителното време на
топлене
Защита против замръзване (ANTIFREEZE)
Двойна защита от прегряване
(прегряване и пожар)
Съответствие с директивите на ЕС
(2009/125 / WE и 2015/1188)
[2][2][2]

Легенда

P – прав кабел без щепсел; R – прав кабел с щепсел и бутон; S – без кабел (клеми под защитен капак – розетка); T – спирален кабел с щепсел и бутон; U – спирален кабел с щепсел; W – прав кабел с щепсел
Само ако е сдвоен с DT-IR
2 Само ако е сдвоен с TT-IR3 Настройка на мощност 50%/100%
4 Bluetooth мобилното приложение позволява да се регулира темп. с точност до 1°C
5 Опростен дневен таймер, 4 зони
6 Не се отнася за One T и One D
7 Ако окабеляването е тип “S”, тогава IPx4