Публикувано на

Как да избера подходящ контролер с нагревател?

Сравнителна таблица за разликите в характеристиките на контролерите

SIM REG 3 REG 2 MEG MOA MOA IR MOA BLUE DRY TDY KTX 1 KTX 2 KTX 3 KTX 4 KTX 4 BLUE ONE DT-IR TT-IR
Регулируем параметър/настройка темп.
на радиатора
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора/темп. на помещението [1], [2]
темп.
на радиатора/темп. на помещението
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора
регулиране
на изходната мощност
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора
темп.
на радиатора/темп. на помещението [1], [2]
темп.
на радиатора/темп. на помещението
темп.
на радиатора/темп. на помещението [1], [2]
темп. на помещението
Обхват на работните настройки / брой
настройки
65° C/1 50-65° C/2 65° C/1 30-60° C/5 30-65° C/5 30-65° C/5 15-30°
C/5 [4]
30-60° C/5 [4]
48° C (42-60) 40-60° C/3 50-100%/2 [3] 30-60° C/5 30-60° C/30 30-60° C/5 15-30°
C/5 [4]
30-60° C/5 [4]
45-60°  C/2 5-30°  C 10-30°  C
Симетричен корпус – монтаж от лявата
или дясната страна
[6]
Окабеляване P/R P/W/U T/R P/W/U P/W/U P/W/U P/W/U P/W/U P/W/U P/W/U/S P/W/U/S P/W/U/S P/W/U/S P/W/U/S P/W/U
Клас на защита на устройството Class I Class I Class I Class I Class I Class I Class I Class I Class I Class I Class I Class I Class I Class I Class I Class III
Защита на корпуса (IP) IP67 IPx5 IPx5 IPx4 IPx5 IPx5 IPx5 IPx5 IPx5 IPx4 IPx5 [7] IPx5 [7] IPx5 [7] IPx5 IPx5 IP30
Система Terma Split
Електронен сензор за температура
Налични мощности 100-1500 W 120-1200 W 120-1200 W 120-1200 W 120-1200 W 120-1200 W 120-1200 W 120-1200 W 120-1200 W 120-1000 W 120-1000 W 120-1000 W 120-1000 W 120-1000 W 120-1000 W
Таймер / брой настройки на таймера 2h/1 2h/1 4h/48 5h/5 3h/5 2h/1 4h/8 4h/4 4h/48 2h/1 4h/16 4h/8
24-часов таймер [1] [5] [1] [2]
Седмичен таймер [2] [2] [2]
Технология на безжична комуникационна IR Bluetooth IR Bluetooth IR IR IR
Защита от работа в сух радиатор
Брояч на действителното време на
топлене
Защита против замръзване (ANTIFREEZE)
Двойна защита от прегряване
(прегряване и пожар)
Съответствие с директивите на ЕС
(2009/125 / WE и 2015/1188)
[2] [2] [2]

Легенда

P – прав кабел без щепсел; R – прав кабел с щепсел и бутон; S – без кабел (клеми под защитен капак – розетка); T – спирален кабел с щепсел и бутон; U – спирален кабел с щепсел; W – прав кабел с щепсел
Само ако е сдвоен с DT-IR
2 Само ако е сдвоен с TT-IR3 Настройка на мощност 50%/100%
4 Bluetooth мобилното приложение позволява да се регулира темп. с точност до 1°C
5 Опростен дневен таймер, 4 зони
6 Не се отнася за One T и One D
7 Ако окабеляването е тип “S”, тогава IPx4