Публикувано на

Топлоносители в електрическите радиатори

За правилното си функциониране електрическите радиатори трябва да бъдат напълнени с подходящ отоплителен разтвор (топлоносител). Такъв топлоносител може да бъде водата, маслото, етилен или пропилен гликоловият разтвор.

На какви условия трябва да отговаря топлоносителят, за да осигури правилното функциониране на електрическия радиатор?

1. Не бива да съдържа субстанции предизвикващи корозия. Това е важно от гледна точка издръжливостта на радиатора и самият нагревател.

2. Топлоносителят трябва да е устойчив на висока температура. Повърхността на нагревателя, където топлоносителят достига най-висока температура е мястото, където може да се стигне до разпадане на разтвора, което може да е съпътствано с отделяне на газове или твърди частици. Отделянето на газове може да повиши налягането в радиатора над критичната точка, което пък ще причини повредата му. Твърдите частици от своя страна могат да се отложат върху нагревателя, с което се влошава отделянето на топлина. В резултат на тези явления радиаторът още първоначално работи неправилно (твърде бавно достига зададената температура или не нагрява). Колкото по-продължителна е тази употреба, толкова по-голяма е вероятността нагревателят изцяло да се повреди.

3. Флуидът трябва да има малък кинематичен вискозитет. Кинематичният вискозитет е физична величина, която има фундаментално значение за циркулацията на флуида в радиатора. Колкото по-малък е вискозитетът, толкова по-бързо ще циркулира топлоносителя в радиатора, постигайки с това равномерно разпределение на температурата

4. Веществото трябва да има определен топлинен капацитет. Топлинният капацитет на разтвора влияе на равномерното разпределение на температурата в радиатора. Когато веществото преминава покрай нагревателя, то се затопля. След като напусне тази среда започва да отдава топлина. Разтвор с малък топлинен капацитет бързо губи температурата си и се движи по радиатора студен, докато отново не достигне да нагревателя. Такова поведение може да се наблюдава при големите радиатори.

5. Флуидът трябва да е устойчив на замръзване (втвърдяване) при най-ниската предвидена температура на средата около радиатора.. Веществата, които не увеличават обема си при замръзване (не съдържат вода) могат да се втвърдят по време на складиране или транспортиране. Винаги преди включването на радиатора (нагревателя) трябва да проверим, дали флуидът се е размразил. Не бива да се допуска замръзване на разтвори, които увеличават обема си (съдържат вода или други вещества с вода), тъй като това ще доведе до повреда на радиатора и нагревателя.

Топлоносители

Вода

Водата е най-добрият топлоносител заради свойствата си, но…може да бъде ползвана само когато няма риск от понижаване на температурата под 0°С:

1. има много малък вискозитет,

2. има висок топлинен капацитет,

3. общодостъпна е,

4. евтина е,

5. безопасна е за околната среда.

Вещества на основата на воден разтвор на етилен или пропилен гликол

Тези топлоносители са предназначени за ползване в инсталации на централно парно. Такива могат да са специално разработени водни разтвори на етилен или пропилен гликол, които съдържат определени инхибитори на корозия. Използването на чисти разтвори на гликола, без инхибитори на корозия, създава риск от увреждане на спойките, които съдържат цинк. Важно: при употребата на такива флуиди никога не може да се стигне до тяхното замръзване.

Масла

Маслата използвани като топлоносители трябва да отговарят на определени изисквания: оптималният вискозитет е до 5 мм2/с при температура 40°C, допустим е също вискозитет ненадвишаващ 9 мм2/с при температура 40°C. Температурата на втвърдяване не бива да е по-висока от минималната температура, която може да настъпи в средата, в която се намира радиаторът.

Съпоставка на примерни масла:

Производител Наименование Вискозитет [мм2/с]при темп. 40°C Температура на втвърдяване [°C]
Total Hydrosel G3H 4,1 -19
Mobil Mobiltherm 594 4,9 -57
Shell Flavex 909 4,5 -3
Shell Flavex 709 3,9 -9
Shell Thermia A 8,5 -60
BP Transcal LT 8,2 -39