Публикувано на

Разпределение на температурата в лира за баня

В електрическият радиатор с топлоносител източникът на топлина е нагревателят, монтиран в единия от колекторите. Намиращият се в нагревателя проводник загрява топлоносителя и по този начин поражда циркулацията му в радиатора. Частиците на топлата течност, стигащи до горната част на радиатора, започват да се смесват със студената течност (т.н. дифузия). След това се  преместват по протежение на хоризонталните профили на лирата. Охладената течност се спуска в долната част на радиатора, за да може отново да се издигне след затопляне.

Колекторът, в който е монтиран нагревателят, винаги ще бъде най-топлото място в радиатора (най-вече горната му част), докато на-долните профили ще останат по-хладни. Това явление е нормално.

Внимание: Когато нагревателят е инсталиран директно в колектора (не с помощта на тройник или вентил), двете най-ниски тръби ще останат студени. Това е така защото използваме допълнително предпазване на елементите на нагревателя (т.н. мъртва зона на нагревателя). В електрическите радиатори, които не са свързани към централното отопление, горните един или два профила също могат да бъдат по-хладни заради създалата се въздушна възглавница, особено когато уреда е настроен на ниска температура.