Публикувано на

Как да монтираме нагревател в ел. радиатор за баня?

КОНТРОЛЕР ONE В РАДИАТОР ОТ СМЕСЕН ТИП

The ONE heating element installed in a dual fuel radiator

 1. Избери начинът на свързване, който ти е най-удобен.
 2. Плъзни по нагревателя маскиращата капачка.
 3. Постави тройника (ако е необходим) и монтирай нагревателя. Инсталирай и затягай само на ръка.
 4. Напълни радиатора с вода, след това го обезвъздуши. Когато е вече обезвъздушен, не забравяй да оставиш поне един от вентилите отворен.
  НИКОГА НЕ ВКЛЮЧВАЙ НАГРЕВАТЕЛЯ АКО И ДВАТА ВЕНТИЛА СА ЗАТВОРЕНИ.
 5. Включи контролера към ел.захранването.
 6. Радиаторът ти е готов за употреба.

Внимание: Не включвай едновременно нагревателя и централното парно.

КОНТРОЛЕР ONE В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАДИАТОР

The ONE heating element installed in an electric only radiator

 1. Постави правилно радиатора и нагревателя.
 2. Плъзни по нагревателя маскиращата капачка.
 3. Инсталирай и затягай само на ръка.
 4. Напълни радиатора с подходящ топлоносител.
 5. Монтирайте радиатора на стената и включете контролера към ел.захранването.
 6. Настрой нагревателя на максимална температура и я поддържай 30 мин.(тапата трябва да е махната).
 7. Провери нивото на горещият топлоносител в радиатора и долей, ако е необходимо.
 8. Сложи тапата.
 9. Радиаторът ти е готов за употреба.

КОНТРОЛЕРИ MEG/MOA/SOA/SEC/REG В РАДИАТОР ОТ СМЕСЕН ТИП

The MEG/MOA/SOA/SEC/REG heating element installed in a dual fuel radiator

 1. Изберете опцията за инсталация, която ви подхожда най-добре.
 2. Монтирайте T-фитинга към радиатора (ако е необходимо) и след това инсталирайте нагревателния елемент. Затегнете го с правилния ключ (размер 22).
 3. Напълнете радиатора с водата, след това го обезвъздушете. След обезвъздушаване проверете дали поне един клапан остава отворен.
  НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОТОПЛИТЕЛНИЯТ ЕЛЕМЕНТ С ДВА ЗАТВОРЕНИ ВЕНТИЛА.
 4. Свържете нагревателния елемент към електрозахранването.
 5. Вашият радиатор е готов.
  СЪВЕТ: Не включвайте едновременно нагревателния елемент и централното отопление

КОНТРОЛЕРИ MEG/MOA/SOA/SEC/REG В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАДИАТОР

The MEG/MOA/SOA/SEC/REG heating element installed in an electric only radiator

 1. Коригирайте положението на радиатора и нагревателния елемент.
 2. Монтирайте и затегнете нагревателния елемент, като използвате правилния ключ (размер 22).
 3. Напълнете радиатора с подходящ отоплителен агент.
 4. Поставете радиатора на стената и свържете нагревателния елемент към електрозахранването.
 5. Настройте нагревателя на макс и го задръжте за 30 минути (отвора на щепсела трябва да бъде отворен).
 6. Проверете нивото на горещия отоплителен агент във вътрешността на радиатора, добавете повече ако е необходимо.
 7. Затворете щепсела на радиатора.
 8. Вашият радиатор е готов.