Публикувано на

Изчисляване на мощност за радиатор за баня

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Ако параметрите на инсталацията са различни от посочените в таблиците за мощността в каталога или температурата на помещението е различна от 20°С, е необходимо да се ползват коригиращи коефициенти, за да се изчисли необходимата мощност на радиатора. Може да използвате таблиците по-долу или калкулатора за изчисляване на мощност.

 

Видове инсталация                                                                                  Параметри                                                                                       Възможни места на употреба

градска инсталация 90/70/20°C Апартамент в стар блок
градска инсталация 75/65/20°C Апартамент в нов блок
котле на твърдо гориво 90/70/20°C Еднофамилна къща
котле на газ/нафта/ масло 75/65/20°C Еднофамилна къща
кондензационен котел 55/45/20°C  Еднофамилна къща
топлинна помпа 50/40/20°C Еднофамилна къща

 

ТЕМПЕРАТУРА НА ПОМЕЩЕНИЕТО

Топлината в помещението оказва влияние на способностите на организма ни. Поддържането на температура в помещението, отговаряща на нашите потребности, ще ни помогне да изразходваме толкова енергия, колкото наистина ни е нужна, но също така ще ни накара да се чувстваме по-комфортно.

Знаем, че температурата трябва да е подбрана спрямо начина ни на живот, както и спрямо предназначението на помещението. Например, в дневната, температурата не бива да е по-висока от 21° С, а в кухнята, където температурата се повишава по време на готвене – 19-20° С. Сънят в прекалено топло помещение не е пълноценен, затова в спалнята е добре да поддържаме температура от 17-19° С. В банята трябва да е най-топло – дори до 25° С – все пак никой не обича да излезе изпод горещия душ и да попадне в студено помещение. Тук можете да намерите нашите предложения за оптимална температура в зависимост от предназначението на помещението.

Дневна            20-21°C

Спалня            17-19°C

Детска стая    20-21°C

Баня                22-25°C

Кухня                19°C

Общи помещения, килери, перално помещение    12-15°C

КПД И ПОДБОР НА РАДИАТОР/ЛИРА

Производителността на радиаторите и лирите ни е изчислена за параметри на инсталацията 75/65/20°С, както и за 55/45/20°С (температура към инсталацията/ температура от инсталацията/ температура на въздуха в помещението).

За да изберем подходящ за нашето помещение отоплителен уред, е необходимо да направим топлинен баланс в съответствие със задължителните норми. За да изчислим потреблението на топлина в помещението можем да се базираме на следните правила (посочените стойности са приблизителни):

  • За стаи, коридори в стандартно строителство с височина 2,6 м. и температура на средата 20° С, се приемат 70-80 W/м2 , но ако в помещението има повече от един прозорец или повече от една външна стена, се взимат 80-100 W/ м2
  • За баня в стандартно строителство с височина 2,6 м. и температура на средата 24° се приемат 100-120 W/м2; ако обаче в банята има прозорец или една от стените е външна, трябва да се изчислява с 130-150 W/м2.

Пример:

Помещение: баня с площ S=5 м2 и височина 2,6 м с един прозорец

Приетият коефициент q = 140 W/м2. Потреблението на топлина Q в това помещение изчисляваме:

Q = S *q

Q = 5 * 140 W/ м2 Q = 700 W

Прогнозната мощност за отопление на тази баня е около 700W.

ТАБЛИЦА С КОРИГИРАЩИ КОЕФИЦИЕНТИ

Таблицата с коригиращи коефициенти служи за изчисление мощността на радиатора за параметри, различни от 75/65/20° С.

Пример:

За дадено помещение изчислителното потребление на топлина е 1120 W.

Проектираната инсталация е с параметри:

  • Температура към инсталацията Tz = 70°C
  • Температура от инсталацията Tp = 55° C
  • Температура на помещението Ti = 24° C

За тези параметри отчитаме коефициента от приложената таблица k = 1,42. Умножавайки изчисленото топлинно потребление (1120 W) по отчетения коефициент k, получаваме стойност 1590 W, според която избираме радиатор от продуктовия каталог (колона 75/65/20°С).

За да получим продуктивност на радиатора от 1120 W при „по-ниски” параметри на инсталацията (пр. 70/55/24°С), трябва да изберем отоплителен уред, който при „по-високи” параметри (75/65/20°С) ще е с продуктивност 1590 W.