Публикувано на

Над какво да фокусираме преди монтаж на нагревател?

Нагревателят не може да се инсталира в инсталация на централното отопление, в която температурата на водата може да надвишава 82 ° C.

Термичният предпазител, намиращ си в нагревателя го предпазва от работа на сухо и от завиране на водата. Повишаването на температурата над 82° C ще повреди предпазителя, дори когато нагревателят е изключен от захранването.

Включвайте нагревателя само когато радиаторът е напълнен с течност.

Включването на нагревателя в сух радиатор (преди пускането на вода в инсталацията) с цел проверка ще доведе до повреда.

Преди да включите нагревателя – развийте един от вентилите на радиатора, свързан към исталацията.

Покачването на температурата на водата увеличава нейният обем. За да се предотврати прекомерното покачване на налягането в радиатора и увреждането на нагревателя, оставете един от вентилите на радиатора отворен за изтичане на излишната вода (виж бележка за въздушна възглавница в електрически радиатор).

Заливането на радиатора с твърде горещ топлоносител ще повреди термичния предпазител в нагревателя.

Не пълнете радиатора до горе – оставете въздушна възглавница. При заливане на електрически радиатор (непредназначен за ползване във ВиК инсталация) с течност, винаги помнете за увеличаването обема на течността под влиянието на температурата и оставете достатъчно пространство на въздуха в радиатора (въздушна възглавница). Недостатъчната въздушна възглавница или липсата на въздух ще доведе до силен и прекомерен растеж на налягането в радиатора. Това може да доведе до увреждане на радиатора и нагревателя, а също така носи рискове за здравето и имуществото на потребителя.

При монтирането на нагревателя, използвайте само гаечен ключ.

Монтажът трябва да се извърши с помощта на стандартен гаечен ключ 22ч или 24ч (виж инструкциите). Използването на неподходящи инструменти или завинтване на ръка ще доведе до механична повреда на нагревателя.

Монтажът и експлоатацията на радиатор, чиито нагревател е насочен надолу са забранени.

Това би увредило и радиатора, и нагревателя и да предизвика пожар.

Включването на нагревателя извън напълнен радиатор може да го повреди.

Тествайте нагревателя само когато той е потопен в течността. Допустимо е да се включи студен нагревател, който не е поставен в напълнен радиатор максимум за 5 секунди. Необходимо е нагревателяв да е винаги потопен изцяло в течността.

Нагревателят трябва винаги да се завинтва в долната част на радиатора.

Разпределението и стойността на температурата в радиатора зависят от много фактори, но основно от конструкцията на радиатора и позиционирането на нагревателя. Нагревателят е елемент излизащ извън контура на радиатора. Ето защо, трябва да се помни за правилното поставяне на нагревателя, така че да се сведе до минимум рискът от механични повреди на корпуса на нагревателя (не се допуска стъпване върху нагревателя или окачване на други предмети върху него).

Допълнителна информация

  1. Използвайте само подходящи отоплителни средства (течности) Неподходящите отоплителни течности могат да доведат до отлагане на седимент върху нагревателя, което ще доведе до увреждане или намалена ефективност. Информация за препоръчителните отоплителни течности е достъпна в следващите ни статии .
  2. Уверете се, че тръбичката със сензора е отдалечена от нагревателя. Сензорната тръба трябва да бъде разположена на разстояние минимум 3 мм от нагревателния елемент, за да се гарантира правилното измерване и контрола температурата на течността.
  3. Като потребител винаги четете ръководството за употреба! Към всеки продукт има приложена инструкция за употреба. Тя съдържа ценна информация за безопасна и дълготрайна употреба на продукта . Прочетете я, защото рекламации на продукта поради непознаване на правилата за работа и употребата на нагревателя могат да не бъдат разглеждани.